pühapäev, 10. aprill 2022

Ei olegi sõnaraamatus?

Etümoloogiasõnaraamatus?

* etümoloogia - keeleteaduse osa, mis uurib sõnade päritolu jms

Jan Kausi "Vaade" pani mõtted rändama... pani taas sõnatüvedele mõtlema, sõnadega mängima. Raamatus oli nn suuri sõnu, nt lõpmatus, tühjus jne. Mõtted uitasid igavikulisusele. Igavik. Kas sõnast igav? 😊Mu viimase aja pidev tegevus, see on huvitav. Aga nüüd sõna vaade juurde. 

vaade

Polegi seda sõna. Tühjus. "Vaates" kirjutab tühjusest Jan Kaus: "Igatahes pole tühjus staatiline, vaid pidevalt arenev, pidevalt täiustuv. Iga olend jätab surres endast maha tühja koha, augu - aga see pole sama mis vaakum. Ka tühi koht on jälg, lisandus tühjuse pidevale kasvule." /lk 136/

vaatama : oma pilku millelegi v kellelegi suunama, vt valvama

Olgu, keeran paar lehte edasi.

valvama : midagi v kedagi silmas pidama hoidmise, kaitsmise, hoolitsemise eesmärgil. Läänemeresoome tüvi. Ometi on arvatud, et võib olla tuletis sõna valama tüvest. Vana kirjaviisi valatama silpide koondumisel on tekkinud vaatama

Järjest huvitavamaks läheb, sõnani valama poleks oma aruga jõudnud. Nii tore, et on olnud sõnade uurijaid-puurijad ja et on sõnaraamatuid.

valama : nõust vm mahutist kallutades vedelikku vm ainet välja voolata laskma. Läänemeresoome-mordva tüvi. Vt ka sõna vale.

Et siis valan vaateid mingist mahutist, lasen vaadetel voolata välja. Väljast sisse ehk siis mina olen anum, millesse vaated voolavad... Aina põnevamaks läheb, sõna vale? Huvitav!

vale : tõele mittevastav. Arvatakse, et see on tuletis tüvest valama. "Sõna võis algselt tähendada soolikasse valatud vorsti ja seda hakati kujundlikult kasutama väljendtegusõnas valet rääkima." /Eesti etümoloogiasõnaraamat/

Valevorst:) Valan valesid. Uh. Ei taha.

Selle mängu punktiks sobib taas Jan Kausi "Vaatest" üks mõtteke.

"...maailma avastamine eeldab aega, täpsemalt öelda mentaalset aeglust. Sellist aega, mille käigus aja igapäevane, ühesuunaline loomus muutub, taandub." /lk 145/
Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar